Monthly Archives: פברואר 2011

אחסון תכולת דירות

אספקת שירותי אחסון תכולת דירות איכותיים ביותר: אני חייב לספר לכם כי בעבר אני נעזרתי בשירותים של מספר חברות הובלה אשר גם סיפקו שירותי אחסון תכולת דירות וגם מספר חברות אריזה אשר התמקצעו בעיקר רק בתחום האריזה ואני חייב להודות כי היו מספר חברות אשר יספקו שירותים ברמה גבוהה מאוד והיו מאוד מקצועיות אבל לפעמים גבו מחיר קצת מופרז ויקר מדי עבורי וגם היו מספר חברות אשר היו פחות מקצועיות וגם בעלות נציגים אשר נשמעו אמינים והוגנים בטלפון אבל לאחר מכן התברר כי הם לא ממש עמדו בכלל ההתחייבויות שלהם וגם לא היו ממש מקצועיים וגם כאשר קבעתי עימם שעת הגעה ספציפית עבור הגעת המובילים והאורזים אשר הם בעצם הגיעו בשעה אחרת מהשעה אשר נקבעה וגם היו מספר בעיות אחרות כגון, אורזים אשר עבדו בצורה איטית ביותר ואני בעל עסק למכירת רהיטים וכלי ומוצרי בית שונים ולכן אני חייב כי מלאכת האריזה של כלל הרהיטים והפריטים השונים תעשה במהירות האפשרית ובצורה המקצועית והנאותה ביותר וללא בעיות או עיכובים מכל סוג ואכן כאשר פניתי לחברות הללו אז כן