Monthly Archives: אפריל 2010

אספקת שירותי הובלה בסיוע מנוף ושימוש באמצעים מתקדמים אחרים

אספקת שירותי הובלה בסיוע מנוף ושימוש באמצעים מתקדמים אחרים: עד כה יצא לי להיעזר בשירותי הובלה שונים אשר סיפקו לי לפחות כ3 חברות שונות אשר רמת האמינות שלהן הייתה נמוכה יחסית וגם חברות אשר פעלו בצורה איטית ביותר וחברות אשר לא ממש עמדו בכלל ההתחייבויות שלהן כלפי ורמת הבעייתיות שלהן הייתה ניכרת גם כן.