Monthly Archives: אוקטובר 2008

הובלות קטנות או הובלות דירות – חברות הובלה

כאשר מדובר על הוצאה כספית כאשר אתם צריכים להעתיק את מקום מגוריכם למקום חדש אז בהחלט מדובר בצעד אשר יכול אפילו לגרום לכם לשקול שנית את כל נושא המעבר וזאת במיוחד כאשר מדובר על מרחקים גדולים בין מקום המוצא לבין מקום היעד של ההובלה. אם זאת חשוב ביותר כי לפני שאתם מקבלים את ההחלטה הסופית שלכם כי תדעו אילו גורמים מרכזיים אכן מהווים השפעה מכרעת על המחיר הסופי.

קודם כל המחיר הינו פר שירות- כלומר, אם אתם זקוקים רק לשירות ההובלה עצמו ללא שירות האריזה, האחסנה או שירותי הפירוק והרכבה מחדש של רהיטים ושל ציוד משוכלל או שירות ההובלה בסיוע מנוף או ללא הצורך שלכם בשירות הפריקה של התכולה במקום היעד או\ ו שירות הניקיון וסידור המקום החדש אז בהחלט הכספים אשר תוציאו עבור המעבר שלכם למקום החדש יהיו מופחתים.